ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Ultimate Python + Django Ebook: Master the Art of Web Development: Through 150+ Expertly Crafted Exercises!

دانلود کتاب Ultimate Python Django Ebook: در هنر توسعه وب مسلط شوید: از طریق 150 تمرین ساخته شده توسط متخصص!

Ultimate Python + Django Ebook: Master the Art of Web Development: Through 150+ Expertly Crafted Exercises!

مشخصات کتاب

Ultimate Python + Django Ebook: Master the Art of Web Development: Through 150+ Expertly Crafted Exercises!

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
 
ناشر: Independently Published 
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 809 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 630 Kb 

قیمت کتاب (تومان) : 44,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 1


در صورت تبدیل فایل کتاب Ultimate Python + Django Ebook: Master the Art of Web Development: Through 150+ Expertly Crafted Exercises! به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب Ultimate Python Django Ebook: در هنر توسعه وب مسلط شوید: از طریق 150 تمرین ساخته شده توسط متخصص! نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

Contents
Introduction to Python
Python development environment setup
Basic Python syntax
Control Structures in Python
Control Structures in Python: Conditional Structures
Control Structures in Python: Repeating Structures
Control Structures in Python: Loops
Control Structures in Python: Control Flow Commands
Control Structures in Python: Decision Structures
Control Structures in Python: Loops
Control Structures in Python: If-else
Control Structures in Python: While
Control Structures in Python: For
Data Structures in Python
Data Structures in Python: Lists
Data Structures in Python: Tuples
Data Structures in Python: Dictionaries
Data Structures in Python: Sets
Data Structures in Python: Stacks
Data Structures in Python: Queues
Data Structures in Python: Trees
Data Structures in Python: Graphs
Data Structures in Python: Hashing
Data Structures in Python: Sorting
Data Structures in Python: Search
Functions in Python
Functions in Python: Introduction to Functions
Functions in Python: Function Definition
Functions in Python: Calling Functions
Functions in Python: Function Parameters
Functions in Python: Returning Values
Functions in Python: Variable scope
Functions in Python: Recursive Functions
Functions in Python: Lambda Functions
Functions in Python: Built-in Functions in Python
Classes and Objects in Python
Classes and Objects in Python: Introduction to Classes and Objects
Classes and Objects in Python: Attributes and Methods of a Class
Python Classes and Objects: Encapsulation and Access Modifiers
Classes and Objects in Python: Inheritance and Polymorphism
Classes and Objects in Python: Special Methods
Classes and Objects in Python: Constructors and Destructors
Classes and objects in Python: Association between classes
Classes and Objects in Python: Composition and Aggregation
Classes and Objects in Python: Operator Overloading
Classes and Objects in Python: Abstract Classes and Interfaces
File manipulation in Python
Exception Handling in Python
Python modules and packages
Python Modules and Packages: Introduction to Python Modules and Packages
Python Modules and Packages: Importing Python Modules and Packages
Python Modules and Packages: Creating and Organizing Python Packages
Python modules and packages: Using third-party modules and packages
Python Modules and Packages: Managing Dependencies with pip
Python Modules and Packages: Creating and Publishing Your Own Packages
Introduction to Django
Setting up the Django development environment
Creating a Django project
Creating a Django Project: Installing Django
Creating a Django Project: Structure of a Django Project
Creating a Django Project: Database Setup
Creating a Django Project: Creating Templates
Creating a Django Project: Creating Views
Creating a Django Project: Templates and Rendering
Creating a Django Project: URLs and Routes
Creating a Django Project: Forms and Validation
Creating a Django Project: Authenticating Users
Creating a Django Project: Authorization and Permissions
Creating a Django Project: Sending Emails
Creating a Django Project: Integration with APIs
Creating a Django Project: Automated Tests
Creating a Django Project: Deploying a Django Application
Creating a Django Application
Templates in Django
Models in Django: Introduction to Django
Models in Django: Structure of a Django project
Templates in Django: Templates in Django
Templates in Django: Template Fields
Models in Django: Relationships between models
Models in Django: Database Migrations
Models in Django: Database Queries
Templates in Django: Django Administration
Templates in Django: Forms in Django
Models in Django: Views in Django
Templates in Django: Templates in Django
Templates in Django: URLs in Django
Templates in Django: Authentication and Authorization
Models in Django: Tests in Django
Django Templates: Deploying a Django Application
Administration in Django
Views in Django
Views in Django: Introduction to Views in Django
Views in Django: Creating a simple view
Views in Django: Passing data to the view
Views in Django: Rendering Templates
Views in Django: Working with Forms
Views in Django: Data Validation
Views in Django: URL Redirection
Views in Django: Working with Authentication
Views in Django: Creating APIs with Django Rest Framework
Templates in Django
Templates in Django: Introduction to Django
Templates in Django: Development Environment Setup
Templates in Django: Templates in Django
Templates in Django: Views in Django
Templates in Django: Templates in Django
Templates in Django: URLs in Django
Templates in Django: Forms in Django
Templates in Django: Authentication and Authorization in Django
Django Templates: Django Administration
Templates in Django: Tests in Django
Templates in Django: Deploying Django Applications
Forms in Django
Forms in Django: Introduction to Django
Forms in Django: Setting Up the Development Environment
Forms in Django: Creating a Django Project
Forms in Django: Creating a Django Application
Forms in Django: Templates in Django
Forms in Django: Migrations in Django
Forms in Django: Administration in Django
Forms in Django: URLs and views in Django
Forms in Django: Templates in Django
Forms in Django: Forms in Django
Forms in Django: Form Validation in Django
Forms in Django: Authentication and Authorization in Django
Forms in Django: Working with a Database in Django
Forms in Django: Relationships in Django
Forms in Django: APIs in Django
Forms in Django: Tests in Django
Forms in Django: Deploying a Django Application
Authentication in Django
Authentication in Django: Authentication Configuration in Django
Authentication in Django: User Models in Django
Authentication in Django: User authentication with username and password
Authentication in Django: User authentication with email and password
Authentication in Django: Authenticating Users with Social Networks
Authentication in Django: Access Permissions
Authentication in Django: Password Recovery
Authentication in Django: Protection against Brute Force Attacks
Authentication in Django: Implementing Authentication with Tokens
Authentication in Django: Integration with third-party systems for authentication
Authentication in Django: Authentication Tests
Tests in Django
Deploying a Django Application
Python integration with database
Python Database Integration: Database Connection
Python Database Integration: Creating Tables
Python Database Integration: Inserting Data
Python Database Integration: Data Query
Python Database Integration: Data Update
Python Database Integration: Data Deletion
Python Database Integration: Relationships Between Tables
Python Database Integration: Advanced Queries
Python Database Integration: Transactions
Python Database Integration: Database Migrations
Python Database Integration: Query Optimization
ORM (Object-Relational Mapping) in Django
Using Middleware in Django
Security in Django
Django performance optimization
Using APIs in Django
Development of web applications with Django
Mobile application development with Django
Development of desktop applications with Django
Django Integration with Other Technologies
Python and Django for Data Analysis
Python and Django for machine learning
Python and Django for artificial intelligence
Python and Django for Data Science
Python and Django for Big Data
Python and Django for web scraping
Python and Django for image processing
Python and Django for Natural Language Processing
Python and Django for Encryption
Python and Django for blockchain
Python and Django for chatbot development
Todas as respostas
نظرات کاربران