ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و واتساپ با ما در ارتباط باشید


09117307688 اتصال به واتساپ
09117179751 اتصال به واتساپ

در صورت ضروری بودن درخواست با پشتیبان تماس حاصل نمایید، پشتیبانی از طریق واتساپ ممکن است کمی طول بکشد

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Statistical pattern recognition

دانلود کتاب تشخیص الگوی آماری

Statistical pattern recognition

مشخصات کتاب

Statistical pattern recognition

ویرایش: 2ed. 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470845139 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : GZ (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 44,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Statistical pattern recognition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تشخیص الگوی آماری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تشخیص الگوی آماری

مواد و روش ها. 10.5.1 معیارهای خوشه بندی. 10.5.2 الگوریتم های خوشه بندی. 10.5.3 کمی سازی برداری. 10.5.4 نمونه مطالعه کاربردی. 10.5.5 تحولات بیشتر. 10.5.6 خلاصه. 10.6 اعتبار خوشه ای. 10.6.1 مقدمه. 10.6.2 اقدامات تحریف. 10.6.3 انتخاب تعداد خوشه ها. 10.6.4 شناسایی خوشه های واقعی. 10.7 مطالعات کاربردی. 10.8 خلاصه و بحث. 10.9 توصیه ها. 10.10 یادداشت ها و مراجع. تمرینات 11 موضوع اضافی 11.1 انتخاب مدل. 11.1.1 مجموعه های آموزشی و آزمایشی جداگانه. 11.1.2 اعتبار سنجی متقابل. 11.1.3 دیدگاه بیزی. 11.1.4 معیار اطلاعات آکایک. 11.2 یادگیری با طبقه بندی غیر قابل اعتماد. 11.3 داده های از دست رفته. 11.4 تشخیص نقاط پرت و رویه های قوی. 11.5 متغیرهای پیوسته و گسسته مخلوط. 11.6 به حداقل رساندن ریسک ساختاری و بعد Vapnik-Chervonenkis. 11.6.1 محدودیت های ریسک مورد انتظار. 11.6.2 بعد Vapnik-Chervonenkis. معیارهای عدم تشابه الف.1 معیارهای عدم تشابه. الف.1.1 متغیرهای عددی. الف.1.2 متغیرهای اسمی و ترتیبی. A.1.3 متغیرهای باینری. A.1.4 خلاصه. الف.2 فواصل بین توزیع ها. الف.2.1 روشهای مبتنی بر بردارهای نمونه اولیه. الف.2.2 روشهای مبتنی بر فاصله احتمالی. الف.2.3 وابستگی احتمالی. الف.3 بحث. B تخمین پارامتر. B.1 تخمین پارامتر. ب.1.1 ویژگیهای برآوردگرها. ب.1.2 حداکثر احتمال. ب.1.3 مشکلات با حداکثر احتمال. ب.1.4 تخمین بیزی. جبر خطی. ج.1 خصوصیات و تعاریف اساسی. ج.2 یادداشت ها و مراجع. D داده ها د.1 مقدمه. د.2 فرمول بندی مسئله. د.3 جمع آوری داده ها. د.4 بررسی اولیه داده ها. D.5 مجموعه داده ها. د.6 یادداشت ها و مراجع. E نظریه احتمال. E.1 تعاریف و اصطلاحات. E.2 توزیع نرمال. E.3 توزیع احتمال. منابع. فهرست مطالب.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Methods. 10.5.1 Clustering criteria. 10.5.2 Clustering algorithms. 10.5.3 Vector quantisation. 10.5.4 Example application study. 10.5.5 Further developments. 10.5.6 Summary. 10.6 Cluster validity. 10.6.1 Introduction. 10.6.2 Distortion measures. 10.6.3 Choosing the number of clusters. 10.6.4 Identifying genuine clusters. 10.7 Application studies. 10.8 Summary and discussion. 10.9 Recommendations. 10.10 Notes and references. Exercises. 11 Additional topics. 11.1 Model selection. 11.1.1 Separate training and test sets. 11.1.2 Cross-validation. 11.1.3 The Bayesian viewpoint. 11.1.4 Akaike\'s information criterion. 11.2 Learning with unreliable classification. 11.3 Missing data. 11.4 Outlier detection and robust procedures. 11.5 Mixed continuous and discrete variables. 11.6 Structural risk minimisation and the Vapnik-Chervonenkis dimension. 11.6.1 Bounds on the expected risk. 11.6.2 The Vapnik-Chervonenkis dimension. A Measures of dissimilarity. A.1 Measures of dissimilarity. A.1.1 Numeric variables. A.1.2 Nominal and ordinal variables. A.1.3 Binary variables. A.1.4 Summary. A.2 Distances between distributions. A.2.1 Methods based on prototype vectors. A.2.2 Methods based on probabilistic distance. A.2.3 Probabilistic dependence. A.3 Discussion. B Parameter estimation. B.1 Parameter estimation. B.1.1 Properties of estimators. B.1.2 Maximum likelihood. B.1.3 Problems with maximum likelihood. B.1.4 Bayesian estimates. C Linear algebra. C.1 Basic properties and definitions. C.2 Notes and references. D Data. D.1 Introduction. D.2 Formulating the problem. D.3 Data collection. D.4 Initial examination of data. D.5 Data sets. D.6 Notes and references. E Probability theory. E.1 Definitions and terminology. E.2 Normal distribution. E.3 Probability distributions. References. Index.فهرست مطالب

Statistical Pattern Recognition......Page 1
Copyright......Page 5
Contents......Page 8
Preface......Page 16
Notation......Page 18
1.1 Statistical pattern recognition......Page 20
1.1.2 The basic model......Page 21
1.2 Stages in a pattern recognition problem......Page 22
1.3 Issues......Page 23
1.4 Supervised versus unsupervised......Page 24
1.5.1 Elementary decision theory......Page 25
1.5.2 Discriminant functions......Page 38
1.6 Multiple regression......Page 44
1.7 Outline of book......Page 46
1.8 Notes and references......Page 47
Exercises......Page 49
2.1 Introduction......Page 52
2.2.1 Linear and quadratic discriminant functions......Page 53
2.2.2 Regularised discriminant analysis......Page 56
2.2.3 Example application study......Page 57
2.2.5 Summary......Page 59
2.3.1 Maximum likelihood estimation via EM......Page 60
2.3.2 Mixture models for discrimination......Page 64
2.3.3 How many components?......Page 65
2.3.4 Example application study......Page 66
2.3.6 Summary......Page 68
2.4.1 Bayesian learning methods......Page 69
2.4.2 Markov chain Monte Carlo......Page 74
2.4.3 Bayesian approaches to discrimination......Page 89
2.4.4 Example application study......Page 91
2.5 Application studies......Page 94
2.8 Notes and references......Page 96
Exercises......Page 97
3.1 Introduction......Page 100
3.2 Histogram method......Page 101
3.2.1 Data-adaptive histograms......Page 102
3.2.2 Independence assumption......Page 103
3.2.4 Maximum weight dependence trees......Page 104
3.2.5 Bayesian networks......Page 107
3.2.7 Further developments......Page 110
3.2.8 Summary......Page 111
3.3.1 k-nearest-neighbour decision rule......Page 112
3.3.3 Algorithms......Page 114
3.3.4 Editing techniques......Page 117
3.3.5 Choice of distance metric......Page 120
3.3.6 Example application study......Page 121
3.3.7 Further developments......Page 122
3.3.8 Summary......Page 123
3.4 Expansion by basis functions......Page 124
3.5 Kernel methods......Page 125
3.5.1 Choice of smoothing parameter......Page 130
3.5.2 Choice of kernel......Page 132
3.5.3 Example application study......Page 133
3.5.5 Summary......Page 134
3.6 Application studies......Page 135
3.7 Summary and discussion......Page 138
3.9 Notes and references......Page 139
Exercises......Page 140
4.1 Introduction......Page 142
4.2.2 Perceptron criterion......Page 143
4.2.3 Fisher's criterion......Page 147
4.2.4 Least mean squared error procedures......Page 149
4.2.5 Support vector machines......Page 153
4.2.6 Example application study......Page 160
4.2.8 Summary......Page 161
4.3.1 General ideas......Page 163
4.3.3 Fisher's criterion--linear discriminant analysis......Page 164
4.3.4 Least mean squared error procedures......Page 167
4.3.5 Optimal scaling......Page 171
4.3.7 Multiclass support vector machines......Page 174
4.3.9 Further developments......Page 175
4.4.1 Two-group case......Page 177
4.4.2 Maximum likelihood estimation......Page 178
4.4.3 Multiclass logistic discrimination......Page 180
4.4.4 Example application study......Page 181
4.5 Application studies......Page 182
4.6 Summary and discussion......Page 183
Exercises......Page 184
5.1 Introduction......Page 188
5.2.1 Least squares error measure......Page 190
5.2.2 Maximum likelihood......Page 194
5.2.3 Entropy......Page 195
5.3.1 Introduction......Page 196
5.3.2 Motivation......Page 197
5.3.3 Specifying the model......Page 200
5.3.6 Example application study......Page 206
5.3.8 Summary......Page 208
5.4 Nonlinear support vector machines......Page 209
5.4.1 Types of kernel......Page 210
5.4.3 Support vector machines for regression......Page 211
5.4.4 Example application study......Page 214
5.4.5 Further developments......Page 215
5.5 Application studies......Page 216
5.7 Recommendations......Page 218
Exercises......Page 219
6.1 Introduction......Page 222
6.2.1 Introduction......Page 223
6.2.3 Determining the multilayer perceptron weights......Page 224
6.2.4 Properties......Page 231
6.2.5 Example application study......Page 232
6.2.6 Further developments......Page 233
6.3.1 Introduction......Page 235
6.3.2 Projection pursuit for discrimination......Page 237
6.3.3 Example application study......Page 238
6.3.5 Summary......Page 239
6.5 Summary and discussion......Page 240
6.6 Recommendations......Page 241
Exercises......Page 242
7.2.1 Introduction......Page 244
7.2.2 Classifier tree construction......Page 247
7.2.3 Other issues......Page 256
7.2.5 Further developments......Page 258
7.2.6 Summary......Page 259
7.3.2 Recursive partitioning model......Page 260
7.3.3 Example application study......Page 263
7.4 Application studies......Page 264
7.6 Recommendations......Page 266
Exercises......Page 267
8.1 Introduction......Page 270
8.2.1 Discriminability......Page 271
8.2.2 Reliability......Page 277
8.2.3 ROC curves for two-class rules......Page 279
8.2.4 Example application study......Page 282
8.2.5 Further developments......Page 283
8.2.6 Summary......Page 284
8.3.1 Which technique is best?......Page 285
8.3.3 Comparing rules when misclassification costs are uncertain......Page 286
8.3.4 Example application study......Page 288
8.3.5 Further developments......Page 289
8.4.1 Introduction......Page 290
8.4.2 Motivation......Page 291
8.4.3 Characteristics of a combination scheme......Page 294
8.4.4 Data fusion......Page 297
8.4.5 Classifier combination methods......Page 303
8.4.6 Example application study......Page 316
8.4.8 Summary......Page 317
8.6 Summary and discussion......Page 318
8.8 Notes and references......Page 319
Exercises......Page 320
9.1 Introduction......Page 324
9.2 Feature selection......Page 326
9.2.1 Feature selection criteria......Page 327
9.2.2 Search algorithms for feature selection......Page 330
9.2.3 Suboptimal search algorithms......Page 333
9.2.5 Further developments......Page 336
9.3 Linear feature extraction......Page 337
9.3.1 Principal components analysis......Page 338
9.3.2 Karhunen-Loeve transformation......Page 348
9.3.3 Factor analysis......Page 354
9.3.4 Example application study......Page 361
9.3.5 Further developments......Page 362
9.4 Multidimensional scaling......Page 363
9.4.1 Classical scaling......Page 364
9.4.2 Metric multidimensional scaling......Page 365
9.4.3 Ordinal scaling......Page 366
9.4.4 Algorithms......Page 369
9.4.5 Multidimensional scaling for feature extraction......Page 370
9.4.6 Example application study......Page 371
9.4.8 Summary......Page 372
9.5 Application studies......Page 373
9.7 Recommendations......Page 374
9.8 Notes and references......Page 375
Exercises......Page 376
10.1 Introduction......Page 380
10.2 Hierarchical methods......Page 381
10.2.1 Single-link method......Page 383
10.2.2 Complete-link method......Page 386
10.2.4 General agglomerative algorithm......Page 387
10.2.5 Properties of a hierarchical classification......Page 388
10.2.7 Summary......Page 389
10.3 Quick partitions......Page 390
10.4.1 Model description......Page 391
10.5 Sum-of-squares methods......Page 393
10.5.1 Clustering criteria......Page 394
10.5.2 Clustering algorithms......Page 395
10.5.3 Vector quantisation......Page 401
10.5.4 Example application study......Page 413
10.5.6 Summary......Page 414
10.6.1 Introduction......Page 415
10.6.3 Choosing the number of clusters......Page 416
10.6.4 Identifying genuine clusters......Page 418
10.7 Application studies......Page 419
10.8 Summary and discussion......Page 421
10.9 Recommendations......Page 423
10.10 Notes and references......Page 424
Exercises......Page 425
11.1 Model selection......Page 428
11.1.2 Cross-validation......Page 429
11.1.4 Akaike's information criterion......Page 430
11.2 Learning with unreliable classification......Page 431
11.3 Missing data......Page 432
11.4 Outlier detection and robust procedures......Page 433
11.5 Mixed continuous and discrete variables......Page 434
11.6.1 Bounds on the expected risk......Page 435
11.6.2 The Vapnik-Chervonenkis dimension......Page 436
A.1.1 Numeric variables......Page 438
A.1.3 Binary variables......Page 442
A.1.4 Summary......Page 443
A.2.2 Methods based on probabilistic distance......Page 444
A.2.3 Probabilistic dependence......Page 447
A.3 Discussion......Page 448
B.1.1 Properties of estimators......Page 450
B.1.2 Maximum likelihood......Page 452
B.1.4 Bayesian estimates......Page 453
C.1 Basic properties and definitions......Page 456
C.2 Notes and references......Page 460
D.2 Formulating the problem......Page 462
D.3 Data collection......Page 463
D.4 Initial examination of data......Page 465
D.6 Notes and references......Page 467
E.1 Definitions and terminology......Page 468
E.2 Normal distribution......Page 473
E.3 Probability distributions......Page 474
References......Page 478
Index......Page 510
نظرات کاربران