ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Python Programming Handbook for Blockchain Technology Development : A Complete Beginners Guide to Learning Essential Skills to Build Secure Smart Contracts and Decentralized Applications with web3.py

دانلود کتاب راهنمای برنامه نویسی پایتون برای توسعه فناوری بلاک چین: راهنمای کامل مبتدیان برای یادگیری مهارت های ضروری برای ایجاد قراردادهای هوشمند ایمن و برنامه های غیرمتمرکز با web3.py

Python Programming Handbook for Blockchain Technology Development : A Complete Beginners Guide to Learning Essential Skills to Build Secure Smart Contracts and Decentralized Applications with web3.py

مشخصات کتاب

Python Programming Handbook for Blockchain Technology Development : A Complete Beginners Guide to Learning Essential Skills to Build Secure Smart Contracts and Decentralized Applications with web3.py

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
 
ناشر: Independently Published 
سال نشر: 2024 
تعداد صفحات: 114 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 53,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 4


در صورت تبدیل فایل کتاب Python Programming Handbook for Blockchain Technology Development : A Complete Beginners Guide to Learning Essential Skills to Build Secure Smart Contracts and Decentralized Applications with web3.py به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب راهنمای برنامه نویسی پایتون برای توسعه فناوری بلاک چین: راهنمای کامل مبتدیان برای یادگیری مهارت های ضروری برای ایجاد قراردادهای هوشمند ایمن و برنامه های غیرمتمرکز با web3.py نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب راهنمای برنامه نویسی پایتون برای توسعه فناوری بلاک چین: راهنمای کامل مبتدیان برای یادگیری مهارت های ضروری برای ایجاد قراردادهای هوشمند ایمن و برنامه های غیرمتمرکز با web3.py

به انقلاب بلاک چین با پایتون خوش آمدید!\r\n\r\nجهان در آستانه یک تحول فنی است. فناوری بلاک چین، با وعده عدم تمرکز، امنیت و شفافیت، آماده است تا صنایع بی‌شماری را مختل کند. در خط مقدم این انقلاب، پایتون، یک زبان برنامه نویسی قدرتمند و همه کاره قرار دارد که به شما اجازه می دهد تا نسل بعدی برنامه های غیرمتمرکز (dApps) را بسازید.\r\n\r\nاین کتاب راهنمای جامع شما برای باز کردن پتانسیل پایتون برای توسعه بلاک چین است. چه یک برنامه نویس کارکشته باشید که به دنبال گسترش مهارت های خود هستید یا یک توسعه دهنده مشتاق برای ورود به قلمرو هیجان انگیز بلاک چین، این کتاب شما را با دانش و ابزارهایی برای پیشرفت در این چشم انداز پویا مجهز می کند.\r\n\r\nدر این صفحات، سفری هیجان انگیز را آغاز خواهید کرد\r\nمبانی بلاک چین را رمزگشایی کنید: ما مفاهیم اصلی بلاک چین مانند تمرکززدایی، دفتر کل توزیع شده و مکانیسم های اجماع را تجزیه خواهیم کرد و اطمینان حاصل می کنیم که شما درک کاملی از فناوری زیربنایی دارید.\r\nقدرت پایتون را آزاد کنید: برای توسعه بلاک چین به نقاط قوت پایتون غواصی کنید. کتابخانه های ضروری مانند web3.py را کاوش کنید و کشف کنید که چگونه گردش کار و تعامل شما با بلاک چین را ساده می کنند.\r\nتوسعه قرارداد هوشمند اصلی: در ایجاد قراردادهای هوشمند ایمن و قوی، برنامه‌های خوداجرا که dApps را تقویت می‌کنند، متخصص شوید. بهترین روش ها را برای شناسایی و کاهش آسیب پذیری ها برای محافظت از برنامه های خود بیاموزید.\r\nساخت dApps در دنیای واقعی: کل چرخه عمر توسعه dApp، از مفهوم سازی تا استقرار را طی کنید. رابط های کاربری بصری بسازید، قراردادهای هوشمند را به طور یکپارچه ادغام کنید، و از استراتژی های تست موثر برای اطمینان از عملکرد و قابلیت اطمینان آثار خود استفاده کنید.\r\nجلوتر از منحنی باشید: ما چشم انداز همیشه در حال تحول فناوری بلاک چین را بررسی خواهیم کرد. در روندهای نوظهور مانند راه حل های مقیاس پذیری، پروتکل های قابلیت همکاری، و دنیای رو به رشد مالی غیرمتمرکز (DeFi) کاوش کنید. درک کنید که چگونه پایتون به ایفای نقش محوری در شکل‌دهی آینده بلاک چین ادامه خواهد داد.\r\nاین کتاب چیزی بیش از یک کتابچه راهنمای فنی است. این دروازه شما به دنیایی از امکانات است. با تسلط بر هنر پایتون برای توسعه بلاک چین، این قدرت را خواهید داشت\r\nصنایع را متحول کنید: از مدیریت زنجیره تامین تا مدیریت هویت، فناوری بلاک چین این پتانسیل را دارد که بخش‌های بی‌شماری را مختل کند. با مهارت‌های جدید خود، می‌توانید در ساخت برنامه‌هایی که نحوه تعامل ما با جهان را تغییر می‌دهند، پیشتاز باشید.\r\nپیشگام بلاک چین شوید: آینده بلاک چین روشن است و توسعه دهندگان ماهر تقاضای زیادی دارند. با تقویت تخصص خود، موقعیت شغلی خود را برای فرصت های شغلی هیجان انگیز در این زمینه به سرعت در حال رشد قرار خواهید داد.\r\nشکل دادن به آینده فناوری: بخشی از جنبشی باشید که آینده فناوری را شکل می دهد. با پایتون به عنوان ابزار شما و بلاک چین به عنوان بوم شما، امکانات بی حد و حصر است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Welcome to the Blockchain Revolution with Python! The world is on the cusp of a technological transformation. Blockchain technology, with its promise of decentralization, security, and transparency, is poised to disrupt countless industries. At the forefront of this revolution lies Python, a powerful and versatile programming language that empowers you to build the next generation of decentralized applications (dApps). This book is your comprehensive guide to unlocking the potential of Python for blockchain development. Whether you're a seasoned programmer looking to expand your skillset or an aspiring developer eager to enter the exciting realm of blockchain, this book equips you with the knowledge and tools to thrive in this dynamic landscape. Within these pages, you'll embark on a thrilling journey that will Demystify Blockchain Fundamentals: We'll break down core blockchain concepts like decentralization, distributed ledgers, and consensus mechanisms, ensuring you possess a rock-solid understanding of the underlying technology. Unleash the Power of Python: Dive deep into the strengths of Python for blockchain development. Explore essential libraries like web3.py and discover how they streamline your workflow and interaction with blockchains. Master Smart Contract Development: Become an expert in crafting secure and robust smart contracts, the self-executing programs that power dApps. Learn best practices for identifying and mitigating vulnerabilities to safeguard your applications. Build Real-World dApps: Navigate the entire dApp development lifecycle, from conceptualization to deployment. Craft intuitive user interfaces, seamlessly integrate smart contracts, and employ effective testing strategies to ensure the functionality and reliability of your creations. Stay Ahead of the Curve: We'll explore the ever-evolving landscape of blockchain technology. Delve into emerging trends like scalability solutions, interoperability protocols, and the burgeoning world of Decentralized Finance (DeFi). Understand how Python will continue to play a pivotal role in shaping the future of blockchain. This book is more than just a technical manual. It's your gateway to a world of possibilities. By mastering the art of Python for blockchain development, you'll be empowered to Revolutionize Industries: From supply chain management to identity management, blockchain technology has the potential to disrupt countless sectors. With your newfound skills, you can be at the forefront of building applications that transform the way we interact with the world. Become a Blockchain Pioneer: The future of blockchain is bright, and skilled developers are in high demand. By honing your expertise, you'll position yourself for exciting career opportunities in this rapidly growing field. Shape the Future of Technology: Be a part of the movement shaping the future of technology. With Python as your tool and blockchain as your canvas, the possibilities are limitless.فهرست مطالب

DISCLAIMER
INTRODUCTION
Chapter 1: Introduction to Blockchain
Distributed Ledger Technology Explained
Consensus Mechanisms: Powering the Blockchain
Chapter 2: Cryptographic Underpinnings of Blockchain
Hashing Functions: The Cornerstone of Security
Digital Signatures: Verifying Identities Securely
Chapter 3: Why Python? Advantages for Blockchain
Powerful Libraries for Blockchain Interaction
Python's Role in the Blockchain Ecosystem
Chapter 4: Essential Python Libraries
hashlib: Working with Hashes in Python
Additional Libraries for Specific Needs
Chapter 5: Introduction to web3.py
Connecting to Ethereum Nodes
Exploring web3.py functionalities
Chapter 6: Interacting with the Ethereum Network
Sending and Receiving Transactions
Exploring Block Data and Events
Chapter 7: Smart Contract Development with web3.py
Writing, Deploying, and Managing Smart Contracts with web3.py
Interacting with Smart Contracts from Python Code
Chapter 8: Security Best Practices for Smart Contract Development
Secure Coding Practices for Blockchain Applications
Security Considerations When Using web3.py functionalities
Chapter 9: Introduction to Decentralized Applications (dApps)
Building Blocks of a dApp
Chapter 10: Developing a dApp with web3.py (Step-by-Step Guide)
User Interface and Front-End Development
Smart Contract Logic and Integration with web3.py
Testing and Deployment Strategies
Chapter 11: Real-World dApp Examples and Project Ideas
Inspiring Project Ideas for Aspiring dApp Developers
Chapter 12: Staying Updated in the Blockchain World
Essential Resources for Learning and Reference
Chapter 13: Testing and Debugging dApps
Debugging Tools and Techniques
Chapter 14: Conclusion: The Future of Blockchain and Python
The Role of Python in Blockchain Development Moving Forward
Appendix: Glossary of Blockchain Terms
نظرات کاربران