ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Programming Algorithms in Lisp: Writing Efficient Programs with Examples in ANSI Common Lisp

دانلود کتاب الگوریتم های برنامه نویسی در Lisp: نوشتن برنامه های کارآمد با مثال در ANSI Common Lisp

Programming Algorithms in Lisp: Writing Efficient Programs with Examples in ANSI Common Lisp

مشخصات کتاب

Programming Algorithms in Lisp: Writing Efficient Programs with Examples in ANSI Common Lisp

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781484264270, 9781484264287 
ناشر: Apress 
سال نشر: 2021 
تعداد صفحات: 390
[380] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 59,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Programming Algorithms in Lisp: Writing Efficient Programs with Examples in ANSI Common Lisp به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب الگوریتم های برنامه نویسی در Lisp: نوشتن برنامه های کارآمد با مثال در ANSI Common Lisp نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب الگوریتم های برنامه نویسی در Lisp: نوشتن برنامه های کارآمد با مثال در ANSI Common Lisp
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Master algorithms programming using Lisp, including the most important data structures and algorithms. This book also covers the essential tools that help in the development of algorithmic code to give you all you need to enhance your code. Programming Algorithms in Lisp shows real-world engineering considerations and constraints that influence the programs that use these algorithms. It includes practical use cases of the applications of the algorithms to a variety of real-world problems. What You Will Learn Program algorithms using the Lisp programming language Work with data structures, arrays, key-values, hash-tables, trees, graphs, and more Use dynamic programming Program using strings Work with approximations and compression Who This Book Is For Intermediate Lisp programmers wanting to do algorithms programming. A very experienced non-Lisp programmer may be able to benefit from this book as well.فهرست مطالب

Table of Contents
About the Author
About the Technical Reviewer
Acknowledgments
Chapter 1: Introduction
	Why Algorithms Matter
	A Few Words About Lisp
Chapter 2: Algorithmic Complexity
Chapter 3: A Crash Course in Lisp
	The Core of Lisp
	A Code Example
	The REPL
	Basic Expressions
		Sequential Execution
		Branching
		Looping
		Procedures and Variables
		Comments
	Getting Started
Chapter 4: Data Structures
	Data Structures vs. Algorithms
	The Data Structure Concept
	Contiguous and Linked Data Structures
	Tuples
	Passing Data Structures in Function Calls
	Structs in Action: Union-Find
	Takeaways
Chapter 5: Arrays
	Arrays as Sequences
	Dynamic Vectors
	Why Are Arrays Indexed from 0
	Multidimensional Arrays
	Binary Search
		Binary Search in Action: A Fast Specialized In-Memory DB
	Sorting
		O(n^2) Sorting
		Quicksort
		Production Sort
		Performance Benchmark
	Takeaways
Chapter 6: Linked Lists
	Lists as Sequences
	Lists as Functional Data Structures
	Different Kinds of Lists
	FIFO and LIFO
		Queue
		Stack
		Deque
		Stacks in Action: SAX Parsing
	Lists as Sets
	Merge Sort
		Parallelization of Merge Sort
	Lists and Lisp
	Takeaways
Chapter 7: Key-Values
	Concrete Key-values
		Simple Arrays
		Associative Lists
		Hash-Tables
		Structs
		Trees
	Operations
	Memoization
		Memoization in Action: Transposition Tables
	Cache Invalidation
		Second Chance and Clock Algorithms
		LFU
		LRU
	Low-Level Caching
	Takeaways
Chapter 8: Hash-Tables
	Implementation
		Dealing with Collisions
		Hash-Code
		Advanced Hashing Techniques
	Hash-Functions
	Operations
		Initialization
		Access
		Iteration
	Perfect Hashing
		Implementation
		The CHM92 Algorithm
	Distributed Hash-Tables
	Hashing in Action: Content Addressing
	Takeaways
Chapter 9: Trees
	Implementation Variants
	Tree Traversal
	Binary Search Trees
	Splay Trees
		Complexity Analysis
	Red-Black and AVL Trees
	B-Trees
	Heaps
	Tries
	Trees in Action: Efficient Mapping
	Takeaways
Chapter 10: Graphs
	Graph Representations
	Topological Sort
	MST
		Prim’s Algorithm
		Kruskal’s Algorithm
	Pathfinding
		Dijkstra’s Algorithm
		A* Algorithm
	Maximum Flow
	Graphs in Action: PageRank
		Implementation
	Takeaways
Chapter 11: Strings
	Basic String-Related Optimizations
	Strings in the Editor
	Substring Search
		Knuth-Morris-Pratt (KMP)
		Boyer-Moore (BM)
		Rabin-Karp (RK)
		Aho-Corasick (AC)
	Regular Expressions
		Implementation of Thompson’s Construction
	Grammars
	String Search in Action: Plagiarism Detection
	Takeaways
Chapter 12: Dynamic Programming
	Fibonacci Numbers
	String Segmentation
	Text Justification
	Pathfinding Revisited
	LCS and Diff
	DP in Action: Backprop
	Takeaways
Chapter 13: Approximation
	Combinatorial Optimization
	Local Search
	Evolutionary Algorithms
	Branch and Bound
	Gradient Descent
		Improving GD
	Sampling
	Matrix Factorization
		Singular Value Decomposition
	Fourier Transform
		Fourier Transform in Action: JPEG
	Takeaways
Chapter 14: Compression
	Encoding
	Base64
	Lossless Compression
	Huffman Coding
		Huffman Coding in Action: Dictionary Optimization
	Arithmetic Coding
	DEFLATE
	Takeaways
Chapter 15: Synchronization
	Synchronization Troubles
	Low-Level Synchronization
	Mutual Exclusion Algorithms
	High-Level Synchronization
		Lock-Free Data Structures
		Data Parallelism and Message Passing
		STM
	Distributed Computations
		Distributed Algorithms
		Distributed Data Structures
		Distributed Algorithms in Action: Collaborative Editing
	Persistent Data Structures
	Takeaways
Afterword
Index
نظرات کاربران