ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Python Programming Bible for Beginners: [4 in 1] The Ultimate 5-Day Python Crash Course with Step-by-Step Guidance, Expert Secrets, and a Practical Workbook to Achieve Your Career Aspirations

دانلود کتاب کتاب مقدس برنامه نویسی پایتون برای مبتدیان: [4 در 1] دوره نهایی 5 روزه سقوط پایتون با راهنمایی گام به گام، اسرار تخصصی و کتاب کار عملی برای دستیابی به آرزوهای شغلی خود

Python Programming Bible for Beginners: [4 in 1] The Ultimate 5-Day Python Crash Course with Step-by-Step Guidance, Expert Secrets, and a Practical Workbook to Achieve Your Career Aspirations

مشخصات کتاب

Python Programming Bible for Beginners: [4 in 1] The Ultimate 5-Day Python Crash Course with Step-by-Step Guidance, Expert Secrets, and a Practical Workbook to Achieve Your Career Aspirations

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
 
ناشر: Independently Published 
سال نشر: 2024 
تعداد صفحات: 181
[148] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 11 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 47,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 5


در صورت تبدیل فایل کتاب Python Programming Bible for Beginners: [4 in 1] The Ultimate 5-Day Python Crash Course with Step-by-Step Guidance, Expert Secrets, and a Practical Workbook to Achieve Your Career Aspirations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب کتاب مقدس برنامه نویسی پایتون برای مبتدیان: [4 در 1] دوره نهایی 5 روزه سقوط پایتون با راهنمایی گام به گام، اسرار تخصصی و کتاب کار عملی برای دستیابی به آرزوهای شغلی خود نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

BOOK 1: PYTHON ESSENTIALS FOR THE ABSOLUTE
	BEGINNER
	Chapter I:	Grasping the Basics
	1.	Welcome to Python: Your First Step into Programming
	2.	Setting UP Your Python Environment: A Beginner's Guide
	3.	Write Your First Python Script: Hello, World!
	4.	Understanding Variables: The Building Blocks of Python
	Chapter II:	Diving Deeper into Python: Data Types Demystified: Strings, Numbers, and Booleans
	6.	The Art of Handling Data: Lists and Dictionaries Explained
	7.	Making Choices in Python: IF Statements and Boolean Logic
	8.	The Loop of Learning: For Loops and While Loops
	Chapter III: Functions and Error Handling: Defining Success:
	10.	Parameters and Arguments: Customizing Functions
	11.	Catching Mistakes: Basic Error Handling Techniques
	12. Preventing Frustration: More on Debugging
	Chapter IV: Python Projects for Beginners: Your First Python Project: Building A Calculator
	14. Fun with Strings: A Word Game Project
	15. Exploring Data: Your First Data Analysis Project
	16. Conclusion: Celebrating Your Journey SO Far
	BOOK 2: INTERMEDIATE PYTHON PROGRAMMING: EXPANDING YOUR SKILLS
	Chapter I:	Advanced Data Handling
	1.	Mastering Advanced Lists and Dictionaries
	2.	Sets and Tuples: When Uniqueness Counts
	3.	Comprehensions: Pythonic Ways to Handle Data
	Chapter II:	Object-Oriented Programming: Introduction to Object-Oriented Programming (OOP)
	5.	Classes and Objects: Blueprint of Your Data
	6.	Inheritance and Polymorphism: Enhancing Your Classes
	7.	Special Methods: Making Classes Pythonic
	Chapter III:	Working with Files and Exception Handling: File Handling in Python: Reading and Writing Files
	9.	Organizing Your Data: JSON and CSV in Python
	10.	Mastering Exceptions: Advanced Error Handling Strategies
	11.	Logging: Keeping Track of Your Program's Activity
	Chapter IV:	Intermediate Projects: Building A Personal Diary
	13.	Creating A Simple Web Scraper
	14.	Developing A Basic Data Visualization Tool
	15. Conclusion: Your Path to Intermediate Mastery
	BOOK 3: ADVANCED PYTHON PROGRAMMING: MASTERING COMPLEXITY
	Chapter I: Advanced Python Concepts
	1.	Decorators: Enhancing Functionality
	2.	Generators and Iterators: Managing Data Streams
	3.	Advanced OOP Concepts: Metaclasses and More
	4.	Regular Expressions: Pattern Matching in Python
	Chapter II: Diving into Web Development: Introduction to
	6.	Building Your First Web Application
	7.	Working with Databases in Web Apps
	8.	Session Management and Authentication
	Chapter III: Data Science and Machine Learning Basics:
	10.	Numpy and Pandas: Data Analysis Libraries
	11.	Matplotlib and Seaborn: Data Visualization
	12.	Introduction to Machine Learning with Python
	Chapter IV: Advanced Projects: Creating an Online Portfolio with Flask
	14.	Data Analysis Project: Exploring Economic Data
	15.	Machine Learning Project: Predicting Stock Prices
	16.	Conclusion: Becoming A Python Maestro
	BOOK 4: PYTHON AT WORK: REAL-WORLD APPLICATIONS
	Chapter I:	Automation and Scripting
	1.	Automating Repetitive Tasks with Python
	2.	Scripting for System Administration
	3.	Building Command-Line Tools
	4.	Automating Data Entry and Forms
	Chapter II:	Network Programming and Security: Introduction to Network Programming
	6.	Building A Chat Application
	7.	Basics of Cybersecurity with Python
	8. Creating A Simple Intrusion Detection System
	Chapter III: Advanced Web Development: Advanced Flask:
	10.	Django Basics: From Zero to Hero
	11.	REST APIS with Django REST Framework
	12.	Test-Driven Development in Python
	Chapter IV: Final Projects and Career Path: Building A
	14.	Developing A Content Management System
	15.	Python in the Cloud: Deploying Your Projects
	16.	Conclusion: Your Python Career Awaits
	Exercise 1
	Exercise 2
	Exercise 3
	Exercise 4
	Exercise 5
	Quiz
	Questions
	Correct Answers
نظرات کاربران